Showing: 1 - 10 of 26 RESULTS

corrstop

CORRSTOP to Przedsiębiorstwo Zabezpieczeń Antykorozyjnych zajmujące się ochroną katodową metalowych konstrukcji podziemnych, takich jak zbiorniki, rurociągi i odwierty. Oferujemy wszechstronne usługi ekspertyz, projektowania, wykonawstwa, pomiarów …