adwokat od alimentów w Poznaniu

Świadczenia alimentacyjne to zagadnienie, które często wiąże się z dużym napięciem emocjonalnym i niedomówieniami. Termin ten odnosi się do obowiązku finansowego wsparcia członków rodziny, zwykle potomstwa lub byłego małżonka, w przypadku rozwodu. W Poznaniu, tak jak w całej Polsce, przepisy dotyczące alimentów są zdefiniowane przez Kodeks rodzinny.

Zasady alimentów w Poznaniu są analogiczne do tych w innych miastach w Polsce. Alimenty są zakładane dla osób, które nie są w stanie utrzymać się samodzielnie. W przypadku dzieci, obowiązek alimentacyjny spoczywa na obojgu rodzicach, niezależnie od tego, z którym z rodziców dziecko przebywa. Wysokość alimentów zawdzięcza od wielu czynników, takich jak potrzeby małoletniego, zdolność finansowa rodziców, a także poziom życia, do którego dziecko jest przyzwyczajone.Również w razie rozwodu, jeden z małżonków może być zobowiązany do płacenia alimentów na rzecz drugiego małżonka. Warunkiem jest to, że małżonek, który ubiega się o alimenty, nie jest w stanie utrzymać się samodzielnie. Takie alimenty są przeważnie przyznawane na okres trzy letni, chociaż mogą być przedłużane w szczególnych okolicznościach. adwokat od alimentów w Poznaniu

Recommended Articles