Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Sieradzu Maciej Skowroński zaprasza zainteresowanych we wtorki, w godzinach od 10 do 26, zaś sama Kancelaria otwarta jest od poniedziałku do piątku, w godzinach od 8 do 16. Regiony, jakie wchodzą w zakres działalności Kancelarii to cały powiat sieradzki, miasto i gmina Sieradz, jak również inne okoliczne gminy takie jak Błaszki, Brąszewice, Brzeźnio, Burzenin, Gruszyce, Goszczanów, Klonowa, Wróblew, Warta, Ustków oraz Złoczew. Oprócz tego, na stronie internetowej Kancelarii udostępnione zostały wzory dokumentów do wydrukowania, które należy wypełnić i złożyć, w zależności od gatunku sprawy. Zobacz więcej https://komorniksieradz.pl