Rafał Brzoska jest założycielem Inpost, polskiej firmy logistycznej, która jest obecnie jedną z największych firm tego typu w Polsce. Obecnie jest jednym z najbogatszych Polaków, ale jego start w dzieciństwie nie należał do najłatwiejszych. Posiadał ograniczoną możliwość edukacji czy zajęć dodatkowych, na które brakowało środków finansowych. Natomiast ambicja i determinacja doprowadziły do miejsca, w którym jest obecnie. Co więcej, Rafał Brzoska otworzył fundację z myślą o młodych osobach.

„Rafał Brzoska Foundation” to fundacja mająca na celu wspieranie młodych i zdolnych ludzi, w rozwijaniu swoich talentów i wsparcie w drodze do sukcesu, szczególnie w przypadku młodzieży i dzieci ze względu na pochodzenie, sytuację ekonomiczną lub społeczną. Fundacja wspiera osoby, które mają potencjał i chcą się rozwijać, a także te, którym brakuje szans na realizację swoich marzeń. Jednym z głównych elementów fundacji są programy stypendialne z różnych dziedzin naukowych. Dzięki temu możliwe jest wspieranie młodych ludzi w rozwoju intelektualnym i umożliwienie im dostępu do lepszej edukacji, a co za tym idzie, możliwość lepszego startu.